Sportwinkelier.nl

POWERISER

springstelten
175,00
  • spring tot 2 meter hoog
Populair

POWERISER

springstelten
175,00
  • spring tot 2 meter hoog
Populair

POWERISER

springstelten
175,00
  • spring tot 2 meter hoog
Populair

POWERISER

springstelten
145,00
  • spring tot 1 meter hoog
Populair

POWERISER

springstelten
145,00
  • spring tot 1 meter hoog
Populair

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Geldigheidstermijn

Voor alle leveringen van Sportwinkelier.nl aan de gebruiker zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Gebruiker is elke natuurlijke persoon, die een juridische transactie met een doel afsluit, die noch aan hun commerciële noch aan hun onafhankelijke beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

2. Verantwoording

De koopovereenkomst wordt gesloten met:

Sportwinkelier.nl
Kempseweg 4
5281 TH Boxtel

KvK nr.: 17223715
BTW-id NL001248201B28

Eigenaar: Peter Olijslagers

U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en opmerkingen op weekdagen van 09: 00-18: 00 uur op het telefoonnummer 0614407972 en per e-mail info@sportwinkelier.nl

3. Aanbod en afsluiten contract

3.1 De presentatie van de producten in onze online winkel vormt geen juridisch bindende aanbieding, maar een uitnodiging om te bestellen. Fouten uitgezonderd.

3.2 Door in de laatste stap van het bestelproces op de knop “Kopen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje. Het koopcontract wordt gesloten wanneer wij uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling.

4. Contractuele tekst

De contracttekst wordt opgeslagen op onze interne systemen. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment op deze pagina worden bekeken. De bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden u per e-mail toegestuurd. Na voltooiing van de bestelling is de tekst van het contract om veiligheidsredenen niet langer toegankelijk via internet.

5. Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden goederen retour te sturen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om van het retourrecht gebruik te kunnen maken moet u ons:

Sportwinkelier.nl
Kempseweg 4
5281 TH Boxtel

door middel van het retourformulier

via e-mail: info@sportwinkelier.nl

op de hoogte stellen van het voornemen om goederen retour te sturen.

Gevolgen van het terugsturen

Als u gebruik maakt van het retourrecht, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering) onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de goederen door ons zijn ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. Wij dragen in Nederland de kosten van het terugzenden van de goederen. Voor het buitenland geldt dat we de helft van het terugzenden van de goederen betalen. U hoeft verder alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

6. Prijzen en verzendkosten

6.1 De prijzen op de productpagina’s zijn inclusief btw en andere prijscomponenten.

6.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelde goederen en de verzendwijze. Deze worden duidelijk aan u medegedeeld voordat u uw bindende bestelling indient. U vindt een overzicht op de pagina ‘Verzendkosten‘.

7. Levering

7.1 We leveren alleen in Nederland en België.

7.2 Bestelde artikelen worden direct nadat de betaling is ontvangen op transport gezet. De transporttijd bepaald de duur van de levering, maar zal in de meeste gevallen binnen Nederland slechts 1 dag bedragen. Voor België zal een iets langere levertijd nodig zijn.

8. Betaling

8.1 Betaling kan geschieden door middel van een factuur, iDeal of bankoverschrijving Betaalinformatie.

8.2 Wanneer u de betalingsmethode van tevoren selecteert, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren de goederen na ontvangst van de betaling.

8.3 U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld door een rechtbank of onbetwist zijn of schriftelijk zijn bevestigd door ons.

8.4 U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen het gevolg zijn van dezelfde contractuele relatie.

9. Eigendomsoverdracht

Tot de volledige betaling ontvangen is blijven de goederen eigendom van Sportwinkelier.nl.

——————————————————————-

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Verwijzingen en links

Onze website en/of aanbod heeft GEEN verwijzingen of links naar websites van derden. U zult dus ook niet via Sportwinkelier.nl met verkoop websites of andere verkoopkanalen gelinkt worden.

Inhoud website

Wij zijn als verkopende partij verantwoordelijk voor de inhoud van de website. We hebben deze met de grootste zorg samengesteld, maar kunnen de volledigheid en actualiteit niet garanderen.

Gegevensbescherming

Als persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) noodzakelijkerwijs moeten worden verzameld, raadpleeg dan ons privacybeleid. We proberen, voor zover mogelijk, het gebruik van ons aanbod mogelijk te maken zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Niet gewenste toezending van reclame

Wij sturen u op geen enkele manier reclame.

 

Gegevensbescherming

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

2. Je moet gegevens verwerken om een contract dat je hebt met de betrokkene uit te voeren.

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter is:

Sportwinkelier.nl
Kempseweg 4
5281 TH Boxtel

A. Algemene informatie over gegevensverwerking

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt artikel 6 lid 1 onder b AVG van de AVG inzake gegevensbescherming (GDPR) als de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is onderworpen, geldt artikel 6, lid 1 onder c van de AVG als juridische basis.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, geldt artikel 6 lid 1 onder f van de AVG als juridische basis voor verwerking.

B. Terbeschikkingstelling van website en bestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen we gegevens en informatie via een geautomatiseerd systeem.
De volgende gegevens worden door ons verzameld:

(1) informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de gebruikte computer
(3) het IP-adres van de gebruikte computer
(4) datum en tijdstip van toegang tot de internetpagina
(5) websites en content (afbeeldingen, bestanden, verdere paginacontent) die op onze internetpagina worden geopend
(6) websites vanaf welke het systeem van de gebruiker op onze internetpagina is geraakt (referrer tracking)

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats

Juridische basis voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 lid 1 onder f van de AVG

Doel van de gegevensverwerking
Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 lid 1 onder f van de AVG.

Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor verkoop via de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

Bezwaar maken en verwijdermogelijkheid
Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen tegenspraak mogelijk van de kant van de gebruiker.

C. Gebruik van cookies

Onze websites gebruiken cookies op verschillende plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Hiermee kunt u specifieke, gebruikersgerelateerde informatie op uw pc opslaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van een website te bepalen, en om de website zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk voor u te maken.

De volgende informatie wordt opgeslagen door cookies:

– Een sessie-ID om uw huidige winkelwagentje aan u toe te wijzen.

– Een klant-ID om u te identificeren wanneer u bent ingelogd op uw klantaccount.

– Laatst bekeken artikelen (als je deze functie niet hebt uitgeschakeld)

– Een lijst met de ID’s van de producten die zich momenteel in het winkelwagentje bevinden.

Juridische basis voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 lid 1 onder a van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken.

Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f van de AVG.

Duur van de opslag
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze zijde verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.

Bezwaar maken en verwijdermogelijkheid
Gebruik van onze website is ook mogelijk zonder cookies. U kunt de opslag van cookies in uw browser uitschakelen, ze beperken tot bepaalde websites of uw browser instellen om hen op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de pagina en beperkte gebruikersbegeleiding. Een aankoop is alleen mogelijk met geactiveerde cookies.

D. Registratie als klant

Voor zover u als klant gebruik wilt maken van onze aanbiedingen op onze website, is een registratie met persoonsgegevens vereist. In het geval van registratie als klant, worden de gegevens die u in deze context in het respectievelijke invoermasker invoert, naar ons verzonden.

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker om deze gegevens te verwerken verkregen.

Juridische basis voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 lid 1 onder a van de AVG. Als de registratie dient ter uitvoering van een contract waarvan de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder b van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking
Een registratie van de gebruiker is nodig om een contract met de gebruiker te sluiten of om precontractuele maatregelen uit te voeren. Na registratie worden de opgeslagen gegevens weergegeven wanneer u zich opnieuw aanmeldt en hoeft u deze niet opnieuw in te voeren. Bovendien worden de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, gebruikt als uw contactgegevens bij het sluiten van een contract.

Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel. Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken en verwijdermogelijkheid
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. De over u opgeslagen persoondgegevens kunt u altijd laten wijzigen. U kunt uw gegevens bewerken nadat u bent ingelogd als een geregistreerde gebruiker, door alle ingevoerde gegevens te verwijderen of te wijzigen.

E. Contact per e-mail

U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres of het contactformulier op onze website.

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, zullen uw naam, voornaam en e-mailadres in ieder geval aan ons worden toegezonden. Daarnaast vindt een opslag plaats van het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd.

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming verkregen en wordt deze privacyverklaring vermeld.

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en uw bericht naar ons verzonden en door ons opgeslagen.

Juridische basis voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6 lid 1 onder a van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Als een e-mailcontact bedoeld is om een contract te sluiten, is een aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 lid 1 onder b van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker van het contactformulier dient alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

Duur van de opslag
De gegevens worden verwijderd na het invullen van uw verzoek en het beantwoorden van uw verzoek, tenzij het verzoek een contractuele relatie is aangegaan.

Bezwaar maken en verwijdermogelijkheid
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. De herroeping kan worden gedaan door een e-mail te sturen of door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

F. Openbaarmaking van gegevens aan derden

Als onderdeel van de uitvoering van de bestelling, is het noodzakelijk dat we uw naam en adres bestaande uit straat, huisnummer, postcode en woonplaats naar onze pakketdienst sturen. Deze overdracht is noodzakelijk om uw bestelling te kunnen bezorgen. De overdracht van de gegevens is beperkt tot het vereiste minimum. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de bezorging van uw zending worden verzonden. Na levering van de goederen worden de gegevens verwijderd bij de pakketdienstverlener en het expeditiebedrijf.

Door het plaatsen van de bestelling stemt u ermee in dat de hierboven beschreven gegevens met betrekking tot de levering van de goederen worden overgedragen aan onze Pakketdienst(en). De bepalingen van deze en de volgende secties zijn van overeenkomstige toepassing op uw rechten.

G. Rechten van de betrokkene

Degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) hebben de volgende rechten:

– het recht op informatie
– het recht op inzage
– het recht op rectificatie
– het recht op gegevenswissing (vergetelheid)
– het recht op beperking van de verwerking
– het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
– het recht van bezwaar
– het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. De AVG geeft aan welke informatie in ieder geval verstrekt moet worden, bijvoorbeeld informatie over de periode, de rechten van betrokkene, de bron van gegevens en de juridische grondslag voor de verwerking. Verandert het doel van de verwerking, dan moet ook daarover informatie worden verstrekt.

Recht van inzage (artikel 15 AVG )
Betrokkenen hebben het recht te weten of hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke. De AVG bevat een opsomming van de informatie waarvoor het recht van inzage geldt. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

1. Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
2. De betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
3. Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die prevaleren;
4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

De betrokkene heeft het recht te eisen dat alle informatie, die direct of indirect naar hem herleidbaar is, wordt verwijderd. Dat betekent dat de organisatie die de persoonsgegevens heeft verwerkt ook moet zorgen dat gegevens die elders terecht zijn gekomen (bijvoorbeeld bij een potentiële werkgever) daar verwijderd worden. Het wissen van gegevens is niet altijd verplicht, bijvoorbeeld wanneer ze nog nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.
Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Een verwerking moet onder andere worden beperkt wanneer betrokkene aanvoert dat de verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn of de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen en verzoekt om beperking.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)
Het recht op dataportabiliteit houdt in dat een betrokkene het recht heeft zijn persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Een betrokkene moet zo de mogelijkheid hebben zijn persoonsgegevens zonder obstakels over te kunnen dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld bij het wisselen van dienstverlener. Het recht op dataportabiliteit bestaat alleen wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst én de verwerking geautomatiseerd is.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar (dat niet vergelijkbaar is met bezwaar op grond van de Awb) tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan is aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering (artikel 22 AVG)
Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:

1. Het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
2. Het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
3. Het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Verzendkosten

Verzend informatie

Sportwinkelier.nl levert in Nederland en België.

De verzendkosten worden bepaald door het gewicht en de grootte van het pakket volgens de tarieven van PostNL.
Huidige tarieven voor Nederland:
tot 2 kg € 4,85 excl. BTW
2 tot 10 kg € 6,95 excl. BTW
10 tot 20 kg € 13,25 excl. BTW

Huidige tarieven voor België
tot 2 kg € 13,00 excl. BTW Track & Trace
2 tot 10 kg € 25,00 excl. BTW Track & Trace
10 tot 20 kg €45,00 excl. BTW met Track & Trace

In het geval van spoed leveranties wordt met de klant besproken wat de kosten zullen worden en met welke transporteur de goederen worden verzonden.

——————————————————————————

Impressum

Bedrijfsgegevens

Sportwinkelier.nl
Kempseweg 4
5281 TH Boxtel

Tel.: 0614407972
E-Mail.: info@sportwinkelier.nl

KVK. 17223715
BTW nummer: 072589358B01

Eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de website:
Peter Olijslagers

Herroepingsrecht

Artikelen retour sturen

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden goederen retour te sturen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om van het retourrecht gebruik te kunnen maken moet u ons:

Sportwinkelier.nl
Kempseweg 4
5281 TH Boxtel

door middel van het retourformulier

via e-mail: info@sportwinkelier.nl

op de hoogte stellen van het voornemen om goederen retour te sturen.

Gevolgen van het terugsturen

Als u gebruik maakt van het retourrecht, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering) onmiddellijk terugbetalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de goederenn door ons zijn ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Betaling

Betaalinformatie

Betalen van de door u gekochte artikelen kan via de functie ‘iDeal‘ of Paypal of door betaling op bankrekening ABNAMRO NL96 ABNA 0564769886 t.n.v. Den Olie.

Zodra het te betalen bedrag is ontvangen worden de artikelen verstuurd per PostNL.